Giới thiệu về Gạo

Tháng 4/2016

Nhà Gạo được thành lập tại Việt Nam vào tháng 4/2016 với mục tiêu tạo ra dòng sản phẩm bánh kẹo tốt toàn diện cho người Việt Nam.

Nhà Gạo đã tạo ra những trải nghiệm mua sắm trực tuyến tuyệt vời 

  

icon icon icon